Tangsalt med Søl

FJÆRA HAVSNØ OG SØLTANG

Søl er utbredt langs hele norskekysten og vokser vanligst omkring lavvannsnivå på fjell og på stilken av tang og tare. Søl er næringsrik og tåler tørking og lagring. Dette har gjort at den er blitt sanket og spist av folk i lange tider, og verdsatt som en viktig marin ressurs. I Egil Skallagrimsson saga er søl omtalt, og i middelalderske lovtekster er rettighetene til en fjære rik på søl fastlagt. Søl kan bruskes til mat i ulike former.

INNHOLDSSTOFFER
Polysakkarider (xylaner), proteiner (med både essensielle og ikke essensielle aminosyrer), ikke-proteindannende aminosyrer (histidin, citrullin), vitaminer (C, provitamin A (=karoten), B-kompleks og α-tokoferol), mineraler (inneholder alle sporstoffene som mennesket trenger), fytosteroler (5-steroler som desmosterol, m.fl.) og andre stoffer.