100 prosent fornybar energi

100% fornybar energi

North Sea Salt Works bruker kun 100% fornybar energi i vår salt havsalt produksjon. Vi mener det er viktig at alle tar det ansvaret de kan for å ta vare på miljøet og opererer på en så bærekraftig måte som mulig.

Vår vannkraft kommer fra kun en kilde – Driva vannkraftverk i Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Vannkraftverket tar nytte av et fall på 565 meter mellom Gjevilvatnet, bilde til høyre, og elva Driva til å generere fornybar kraft. Kraftproduksjonen er sertifisert iht. den internasjonale EECS-standarden (European Energy Certificate System) og dokumenteres ved utstedelse av opprinnelsesgarantier. Utstedelsen av opprinnelsesgarantiene er gjort av Statnett. Kontoføring av garantiene gjøres av ECOHZ AS iht. norsk lovgivning (Energiloven med tilhørende forskrifter) og internasjonal lovgivning (EU-direktiv om elektrisitet og satsing på fornybar energi). Les mer på www.ecohz.com. Vennligst ta kontakt for kopi av sertifikatet.