Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

For netthandel hos northseasaltworks.no gjelder følgende:

Personvern:
Personlige kundedata blir ikke overlatt til andre. Du velger selv når som helst å kunne bli slettet fra vår kundeliste.

Angrerett og Reklamasjon:

NB! Det er ikke angrerett på forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker og hvor forseglingen er brutt etter levering. Salt går inn under denne regelen.

Ellers gjelder:
Angrerett – iht. angrerettloven av 21. desember 2001: Du har 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen og opplysningene om angrerett. Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi selgeren beskjed innen fristens utløp. Angrefristen begynner altså ikke å løpe før du har mottatt de nødvendige opplysninger selv om du har mottatt varen.
Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Alle produkter som returneres til northseasaltworks.no skal pakkes i forsvarlig emballasje. Skader som er forårsaket av for dårlig emballering kan resultere i at kunden mister sin angrerett.

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist – normalt innen to år. I de tilfellene det oppstår feil eller mangel ved varen, må du melde fra til selgeren så snart som mulig. Du er også nødt til å overholde klagefristene. Av bevismessige hensyn bør du reklamere skriftlig til selger.
Kilde: Forbrukerrådet. http://forbrukerportalen.no/temaer/angrerett

Frakt og leveringstid
Alle pakker sendes med Posten-Bring som klimaneutral servicepakke, levering på dør kveldstid eller som bedriftspakke. Du får sendingsnummer per e-post eller mobil. Hvis du av en eller annen anledning ikke har fått med deg sendingsnummret så får du en hentelapp i postkassen.

Sendingen kan spores med sendingsnummer som du finner på posten sin webside side.
Sendingstiden er normalt 1-5 virkedager fra at sendingen blir sendt fra northseasaltworks.no.

Internasjonale sendinger vil også bli sent med Posten-Bring. Sendingstiden vil variere avhengig av hvilket land pakken år til. Alle utenlandske forsendinger selges uten MVA. Eventuelle gebyrer/toll som må betales av mottaker vil avhenge av det enkelte lands lover og regler.

Generelle betingelser:

Kjøpsavtalen er bindende når du har fått en ordrebekreftelse på E-post.
Northseasaltworks.no tar forbehold om prissettingsfeil osv. som er forårsaket av valutakursendringer, force majeure, leveringsproblemer, skatteforandringer, utsolgte varer, systemfeil og trykkfeil.
Gjør oppmerksom på at brukerfeil ikke dekkes av garanti/ Reklamasjon. Det vil si at hvis produktet er påført skade, støt eller fuktighet av bruker, gjelder ikke garanti/ reklamasjon.
Forsendelser som ikke sendes som servicepakke, eller annen forsendelsesmåte som benytter sporing sendes på eget ansvar. Forsendelser sendt i postoppkrav behandles ikke.
Den prisen som angis ved bestillingstidspunktet er gjeldende.
Forsvarlig returnering

Vi anbefaler at varene returneres via Posten/Bring og at varene sendes med sporbar sending. På den måten er det mulig å spore pakken via www.posten.no sitt system og at du som avsender kan kontrollere at varene har ankommet oss. Om varen av en eller annen årsak skulle gå bort i postgangen så er det mulig for kunden å etterlyse pakken.

Salgsvilkår næringskjøp

Samme salgsvilkår som for privatkunder, men med følgende endringer:
Foretakskunder har ingen angrerett, med mindre det er inngått en spesiell avtale mellom kjøper og selger.
Foretakskunder har kun 1 års reklamasjonsrett fra kjøpsdato (ref. kjøpsfaktura).
Ved bruk av reklamasjonsretten står kjøperen selv for transport av varen, inklusiv fraktkostnader.
Betalingsmåter:

Visa
Mastercard
Priser og Avtaler

Alle priser er inkl. MVA og i norske kroner om ikke annet er oppgitt.